სერვისები

BMB LEGAL
უძრავი ქონების ბაზარი ეკონომიკური ბრუნვის მნიშვნელოვანი სეგმენტია. მთელი რიგი ბიზნესსაქმიანობები წარმოუდგენელია სათანადო უძრავი ქონების ფლობის გარეშე, ხოლო უძრავი ქონებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გარიგებები წარმოუდგენელია კვალიფიციური სამართლებრივი მხარდაჭერის გარეშე. ნებისმიერი უძრავი ქონების შეძენა ან/და სარგებლობაში მიღება მიზანშეწონილია მხოლოდ უფლების დამდგენი დოკუმენტების საფუძვლიანი შესწავლის და საჯარო რეესტრის მონაცემების საფუძვლიანი გადამოწმების შემდეგ. ჩვენი გუნდი გთავაზობთ კვალიფიციურ და სრულ მომსახურებას საქართველოში უძრავი ქონების შეძენის, გასხვისების, სარგებლობის უფლებით მიღების და გაცემის, იპოთეკით დატვირთვასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტაში.