სერვისები

BMB LEGAL
BMB Legal იურისტები დავიცავთ თქვენს ინტერესებს კორპორატიულ დავებში, გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოსა და არბიტრაჟში, დაგეხმარებით დავის მოგვარების ყველაზე ოპტიმალური გზის შერჩევასა და ეფექტური შედეგების მიღწევაში.
ჩვენ ვიცით კანონმდებლობის ნორმებისა და სასამართლო პრაქტიკის ერთმანეთთან ეფექტურად შეთავსება, რაც გვაძლევს შესაძლებლობას დაგეხმაროთ გართულებული სიტუაციებიდან ყველაზე საუკეთესო გამოსავლის მონახვაში, რომელთა გადაწყვეტა ვერ ხდება ერთმნიშვნელოვნად და მოითხოვს არასტანდარტულ მიდგომებს.