სერვისები

BMB LEGAL
BMB Legal იურისტებს გვაქვს მდიდარი გამოცდილება საერთაშორისო ბიზნეს გარიგებების მიმართულებით. თქვენი საჭიროებებიდან გამომდინარე ჩვენ დაგეხმარებით საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შექმნაში, როგორიცაა საერთაშორისო გადაზიდვის ხელშეკრულებები, საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულებები, საერთაშორისო შუამავლობისა და სადისტრიბუციო ხელშეკრულებები, პირდაპირი თუ არაპირდაპირი ინვესტიციები და ა.შ. ჩვენი გუნდის იურისტები დაგეხმარებით საერთაშორისო ვაჭრობის სამართლებრივი ასპექტების გაგებასა და ამ პროცესში თქვენი ინტერესების მაქსიმალურად დაცვაში. აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით დავიცავთ თქვენს ინტერესებს საერთაშორისო დავებში და დაგეხმარებით დავის მოგვარების ყველაზე ოპტიმალური გზის შერჩევასა და ეფექტური შედეგების მიღწევაში.