სერვისები

BMB LEGAL
საქართველოს მოქალაქეობის მოპოვება ან საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მიღება უკანასკნელი პერიოდის ერთ-ერთ მოთხოვნად იურიდიულ სერვისს განეკუთვნება. საქართველოს მოქალაქეობა მოიპოვება დაბადებით ან ნატურალიზაციით. არსებობს ნატურალიზაციის რამოდენიმე სახე. ასევე, მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილია საქართველოში ბინადრობის ნებართვის ცალკეული სახეები. სასურველი მიზნის მისაღწევად, საქართველოში ლეგალურად ცხოვრებისა და საქმიანობისთვის მნიშვნელოვანია თავიდანვე კვალიფიციური იურიდიული დახმარების მიღება. ჩვენი მაღალკვალიფიციური გუნდი გთავაზობთ მომსახურებას საქართველოს მოქალაქეობის ან ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად; ჩვენი კვალიფიკაცია დაგიზოგავთ დროს და სახსრებს თქვენთვის სასურველი შედეგის მისაღებად.