სერვისები

BMB LEGAL
თანამედროვე საზოგადოებაში ადამიანის ნებისმიერი უფლება და თავისუფლება დაკარგავდა შინაარსს და მნიშვნელობას, რომ არ არსებობდეს მათი დაცვის გარანტორი მართლმსაჯულების სისტემა. სასამართლოსადმი მიმართვის უფლება არის ე.წ. ინსტრუმენტალური უფლება, რომელიც გარანტირებულია არამხოლოდ საქართველოს უმაღლესი კანონით - კონსტიტუციით, არამედ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით. BMB Legal-ი გთავაზობთ კვალიფიციურ წარმომადგენლობას სასამართლოსა და არბიტრაჟში, თქვენი უფლებების და კანონიერი ინტერესების დაცვას არამხოლოდ ქართულ სასამართლოს პრაქტიკაზე, არამედ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტებზე (გადაწყვეტილებებზე) დაყრდნობით. ჩვენი გუნდის თითოეულ წევრს აქვს სასამართლოებთან ურთიერთობის მრავალწლიანი გამოცდილება, რაც უზრუნველყოფს თქვენი ინტერესების მაქსიმალურად მაღალკვალიფიციურ პროცესუალურ წარმომადგენლობას და დაცვას.