სერვისები

BMB LEGAL
BMB Legal იურისტები დავიცავთ თქვენს ინტერესებს საგადასახადო ორგანოების წინაშე. დაგეხმარებით საგადასახადო კანონმდებლობით დაკისრებულ ვალდებულებათა გაანალიზებაში და კონსულტაციებს გაგიწევთ საგადასახადო იურიდიულ საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენი იურისტები დაგეხმარებიან საგადასახადო საჩივრის მომზადებაში, ფინანსთა სამინისტროსთან ურთიერთობისას წარმოადგენენ და დაიცავენ თქვენს ინტერესებს, მიიღებენ მონაწილეობას ადმინისტრაციული სამართალწარმოებებში . გარდა ამისა, საგადასახადო საკითხებთან დაკავშირებით დავიცავთ თქვენს ინტერესებს და ვიქნებით თქვენი წარმომადგენლები საქართველოს სასამართლოს ყველა ინსტანციაში.