სერვისები

BMB LEGAL
ყოველდღიური ცხოვრება წარმოუდგენელია სახელშეკრულებო ურთიერთობების გარეშე. ხელშეკრულება ფორმდება მაშინაც, როცა, როგორც წესი, ამაზე წარმოდგენაც არ აქვთ ადამიანებს, მაგალითად, სახელშეკრულებო ურთიერთობაა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება, ყოველდღიური საჭიროების პროდუქტების შეძენა, მობილური ტელეფონის სერვისებით სარგებლობა, კომუნალური სერვისებით სარგებლობა და ა.შ. ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება წარმოუდგენელია ხელშეკრულებების გარეშე. თუმცა იმ შემთხვევებში, როდესაც დგება არასტანდარტული და რთული შინაარსის ხელშეკრულებების შედგენის საჭიროება, აუცილებელია კვალიფიციური სამართლებრივი დახმარება. ჩვენი გაგიწევთ პროფესიონალურ სერვისს ნებისმიერი სირთულის ხელშეკრულების მომზადების, კორექტირების, სამართლებრივი ანალიზის და გაფორმების დროს.