სერვისები

BMB LEGAL
საქართველოს ხელსაყრელი მდებარეობა, ბიზნესის კეთების სიმარტივე, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების არსებობა, ცალკეული სახეობის იურიდიულ პირთათვის საგადასახადო შეღავათების არსებობა (მაგალითად: ვირტუალური ზონის პირებისთვის და ა.შ.) მნიშვნელოვნად ზრდის ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს და მის პოტენციალს. აღნიშნულის გამო კომპანიის რეგისტრაცია საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი იურიდიული მომსახურებაა. BMB Legal-ი გთავაზობთ კლიენტის ინტერესების მაქსიმალური გათვალისწინებით, უმოკლეს დროში, ნებისმიერი ტიპის საწარმოს სადამფუძნებლო დოკუმენტების მომზადებას მაღალკვალიფიციურად და კომპანიის სახელმწიფო რეგისტრაციას.