სერვისები

BMB LEGAL
კომპანია BMB Legal გთავაზობთ იურიდიულ მხარდაჭერას სამშენებლო, საინჟინრო და საინვესტიციო პროექტების განხორციელებაში. ჩვენი მომსახურების სპექტრი მოიცავს მშენებლობის ნებართვის მოსაპოვებლად კანონით დადგენილ ყველა სტადიაზე სამართლებრივ უზრუნველყოფას, სამშენებლო პროექტის შეთანხმებების/დამტკიცების, მშენებარე ფართების გასხვისების, დასრულებული სამშენებლო ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღების, სამშენებლო კონტრაქტების, სატენდერო დოკუმენტაციის, დაფინანსების, ლიცენზიების, საჩივრების, დაუსრულებელ მშენებლობასთან დაკავშირებული დავების, გარემოსდაცვითი და სამშენებლო სამართლის სფეროში არსებული ნებისმიერი სხვა საკითხების სამართლებრივ წარმოებას.