სერვისები

BMB LEGAL
სისხლის სამართალში კვალიფიციური იურიდიული მომსახურების გასაწევად მატერიალური და საპროცესო კანონმდებლობის ზედმიწევნით კარგად ცოდნის გარდა, აუცილებელია სისხლის სამართლის საქმეთა გამოძიების და სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობის სპეციფიკის კარგად ცოდნაც. BMB Legal-ის მეშვეობით თქვენ მიიღებთ მაღალკვალიფიციურ სისხლის-სამართლებრივ მომსახურებას საქართველოს ნებისმიერ სამართალდამცავ ორგანოში და სასამართლოს ყველა ინსტანციაში.