სერვისები

BMB LEGAL
ლიცენზიები და ნებართვები კანონმდებლობით დაწესებულია ისეთი სახის საქმიანობებისთვის, რომელთა მიმართ საჯარო/სახელმწიფო ზედამხედველობის აუცილებლობა განპირობებულია სახელმწიფო, სოციალური, ეკონომიკური ან/და ფინანსურის მნიშვნელობის ფაქტორებით. ამიტომ, ამგვარ საქმიანობათა წამოწყება სახელმწიფო უწყებებთან შეთანხმების გარეშე დაკავშირებულია მძიმე ადმინისტრაციულ და რიგ შემთხვევებში, სისხლის სამართლის სანქციებთან. სახელმწიფოს მხრიდან ლიცენზირებას და ნებართვებს ექვემდებარება, მაგალითად, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობასთან დაკავშირებული საქმიანობა, ფინანსური ხასიათის საწარმოთა საქმიანობები, სადაზღვევო საქმიანობები და ა.შ. ჩვენი გუნდი დაგეხმარებათ სასურველი ლიცენზიის/ნებართვის მოპოვებაში; ჩვენი პროფესიონალიზმი დაგიცავთ იმ რისკებისგან, რომელიც ჩვეულებრივ ახლავს ლიცენზიებსა და ნებართვებს დაქვემდებარებულ საქმიანობებს.